Roman Çözümleme Yöntemi Nurullah Çetin

ISBN:

Published: 2009

304 pages


Description

Roman Çözümleme Yöntemi  by  Nurullah Çetin

Roman Çözümleme Yöntemi by Nurullah Çetin
2009 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 304 pages | ISBN: | 4.73 Mb

Kitabın İçindekiler:ÖNSÖZI. BÖLÜM: GİRİŞAnlatı (Tahkiye) Türünün Kısa Tarihî Gelişimi1.Gerçek Dışılığa Dayalı Tahkiye Dönemia. Destanlar Dönemib. Destanla Roman Arası Süreç* Batı Edebiyatında-Romanslar-Şövalye Anlatıları-Boccacio TarzıMoreKitabın İçindekiler:ÖNSÖZI. BÖLÜM: GİRİŞAnlatı (Tahkiye) Türünün Kısa Tarihî Gelişimi1.Gerçek Dışılığa Dayalı Tahkiye Dönemia. Destanlar Dönemib. Destanla Roman Arası Süreç* Batı Edebiyatında-Romanslar-Şövalye Anlatıları-Boccacio Tarzı Hikâye-Çoban Hikâyesi-Pikaresk Roman** Türk Edebiyatında-Masal-Halk Hikâyeleri-Meddah Hikâyeleri-Mesneviler-Çeviri Hikâyeler-Farsçadan Türkçeye Çevrilen Başlıca Hikâyeler-Arapçadan Türkçeye Çevrilen Başlıca Hikâyeler-Telif Hikâyeler-Uyarlama Hikâyeler2.

Fiziksel Gerçekliğe Bağlı Tahkiye Dönemi“Roman” TerimiRoman Türünün Evreleria. Klasik RomanKlasik Romanda Akımlar1. Romantik Roman2. Realist Roman3. Natüralist Romanb. Modern Romanc. Postmodern RomanRomanın Yazılış ve Okunuş AmacıII. BÖLÜM: ANLATICIA. Anlatıcı Tipleri1. Gözlemci Anlatıcı-Nesnel Tutumlu Gözlemci Anlatıcı-Öznel Tutumlu Gözlemci Anlatıcı-Tanrısal Konumlu Gözlemci Anlatıcı2. Özne Anlatıcı-Özdeş Özne-Ayrışmış Özne3. Çoğul AnlatıcıB. Aktarma Yöntemleri1.

Anlatma Yöntemi2. Gösterme YöntemiÖzet AnlatıIII. BÖLÜM: İÇERİKA. KONUB. İZLEKC. TEZ1. Açık Tez2. Örtülü TezÇ. ZAMAN1. Nesnel Zaman2. Vaka Zamanıa. Aynen Aktarmab. Özetlemec. Genişletme3. Anlatma Zamanıa. Anında Aktarmab.

Sonradan AktarmaZamanın Simgesel DeğeriD. MEKÂN1. Somut Mekânlara. Açık Mekânb. Kapalı Mekân2. Soyut Mekânlara. Ütopik Mekânlarb. Fantastik Mekânlarc. Metafizik Mekânlarç. Duyusal Mekânlar3. Mekân Tasvirleria. Nesnel Tasvirb. Öznel Tasvir4. Mekânın Simgesel DeğeriE. KİŞİLER KADROSUKişilerin Sınıflandırılması1. Merkezî Kişi2. Tipa. Yapılarına Göre Tipler-Yüceltilmiş Tip-İlkörnek-Nihilist Tipb. Konularına Göre Tipler-Sosyal Tipler-Psikolojik Tipler-Zihinsel Tipler3. Karakter-Kişilik Gelişimi4. Yardımcı Kişiler5. Kurgusal Kişi-Tasarlanmış Kişi-Hatırlanmış Kişi6.

Hayalî Figürler7. Eşya FigürleriKişilerin Sunumu- Kişilerin Başkası Tarafından Sunumu- Kişilerin Kendi Kendilerini SunumuKişi Sunumunda İki Boyut-Bedensel Boyut-Ruhsal BoyutPsikolojik RomanRuhsal Boyutun Sunuluş Yöntemleri-İç Çözümleme-İç Konuşma-İç Söyleşme-Bilinç Akımı-Karşılaştırma ve Karşıtlık Motifi-Kişi İsimlerinin Simgesel DeğeriIV. BÖLÜM: ANLATMA YÖNTEMİ VE ÖGELERİA. KURGULAMA TEKNİĞİ VE ÖGELERİ1. Romanın Adı2. Özet3. Olay Örgüsü-Başlangıç-Baştan Başlatma-Ortadan Başlatma-Sondan Başlatma4.

Olay Bütünlüğü-Hâl Değişimi Kalıbı-Arayış Yolculuğu Kalıbı-Organik Bütünlük-Dalga Biçimi-Mekanik Yapılaşma5. Gerilim Unsurlarıa. Çatışma-İç Çatışma-Sosyal Çatışmab. Düğümler-Ana Düğüm-Ara Düğümler6. Sona. Şaşırtıcı Sonb. Trajik Sonc. Ucu Açık Son7. Bölümlendirme8. Olay Unsurunun Kaynağı ve Niteliği9. Olay Unsurunun Önemi10. Metinlerarası İlişkilera.Metin Ekleme Yöntemib.Metin Dönüştürme Yöntemi-Kurgu ve Teknik Taklidi-İfade Kalıpları Taklidi-Üslup Taklidi-Gülünç Taklit-İçerik Aktarımı-Çağrışımsal Göndermeler11.

Gerçeklik Kurgusuna Bağlı Roman Türleria. Tarihî Romanb. Suç Romanıc. Yaşamöyküsel Romanç. Özyaşamöyküsel Romand. Macera Romanıe. Belgesel Roman12. Gerçekdışılık Kurgusuna Bağlı Roman Türleria. Korku Romanıb. Fantastik Romanc. Ütopya Romanıç. Kurgu Bilim RomanıB. DİL VE ÜSLUPI. DİL1. Dil Unsurlarıa. Konuşma Dili-Devrik Cümle-Samimî Hitap İfadeleri-Deyimler-Atasözleri-İkilemeler-Yöresel Sözlerb. Terimlerc. Simge2. Dil Sapmalarıa.Yazım ve Noktalama Sapmalarıb.Kelime ve İfade Sapmaları-Uydurma Kelimeler-Argo-Küfür ve Ayıp Sözler-Basmakalıp-Çeviri Ögelerc.

Dilbilgisi Sapmaları-Kelimeler Arası Yer Değiştirme-Tamlamalarda Yanlış Uygulamalar-Parantez İçi Cümle ve İfadelere Yer Verme3. Cümle4. SözdağarıII. ÜSLUPÜslup Türleri-Avam Üslubu-Bilinç Akımı Üslubu-Dramatik Üslup-Düşünce Üslubu-Efsaneci Üslup-Eleştirel Üslup-Epik Üslup-Havas Üslubu-Hiciv Üslubu-Hitabet Üslubu-Mecazi Üslup-Mizah Üslubu-Nesnel Tasvir Üslubu-Sanatkârane Üslup-Tahlilci Üslup-Yalın ÜslupGENEL KAYNAKÇAEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Roman Çözümleme Yöntemi":


ekohybres.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us