tel.  17 77 34 630
fax. 17 77 34 633
email: biuro@ekohybres.pl

EKO HYBRES ® sp. z o.o.
36-060 Głogów Małopolski
Rogoźnica 302
Dane do GPS:

NIP 517-02-47-908
REGON 18029547
GIOŚ E001176ZPR
N 50 O07’09’’ , E 21 O57’48”

Nasza firma rozpoczęła działalność w 2007 roku i do zeszłego roku prowadziliśmy działalność doświadczalną w zakresie odzysku metali i energii głównie z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Działalność badawcza prowadziliśmy w oparciu o współpracę z ośrodkami badawczymi i naukowymi z całego kraju, takimi jak AGH Kraków czy Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, infografika sPolitechnika Rzeszowska oraz innymi podmiotami gospodarczymi z pozytywnym skutkiem. Równolegle trwały ciągłe prace nad rozpoczęciem działalności na pełną skalę. Efektem tych prac i współpracy jest zakład, który powstał w Rogoźnicy pod Rzeszowem na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego. Olbrzymim wsparciem, zaufaniem, a także zastrzykiem finansowym obdarzyła nas Unia Europejska i Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny, między innymi poprzez dofinansowanie naszego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Za główny cel postawiliśmy sobie, aby skutecznie i bezpiecznie dla środowiska likwidować zagrożenie związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, co umożliwiła w trakcie działalności badawczej opracowana technologia. Ta niekonwencjonalna technologia wykorzystywana w naszym zakładzie opiera się na wykorzystaniu właściwości wysokotemperaturowego strumienia plazmy używanego do rozkładu materiałów organicznych na proste molekuły gazowe, która umożliwia poddać bezpiecznej obróbce dosłownie każdy materiał z wyjątkiem odpadów popromiennych.

W toku prac uzyskaliśmy komplet decyzji i zezwoleń z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami od Starosty Rzeszowskiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Są to pozwolenia na działalność w zakresie zbierania, transportu, przetwarzania, odzysku i recyklingu odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz innych odpadów. Jesteśmy w bardzo wąskim gronie firm, które posiadają tak szeroki komplet wpisów go Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Jako jedyny zakład przetwarzania posiadamy własne szeroko rozbudowane laboratorium badawczo-rozwojowe, co pozwala nam wprowadzać nowe technologiczne rozwiązania do recyklingu i przetworzenia odpadów trudnych lub nie możliwych do tej pory w innych zakładach.

IG 2                             UE 2

nag lider         nag parp           nag partner NDP 2016