tel.  17 77 34 630
fax. 17 77 34 633
email: biuro@ekohybres.pl

EKO HYBRES ® sp. z o.o.
36-060 Głogów Małopolski
Rogoźnica 302
Dane do GPS:

NIP 517-02-47-908
REGON 18029547
GIOŚ E001176ZPR
N 50 O07’09’’ , E 21 O57’48”

Jesteśmy firmą posiadającą niespotykaną dotąd w Polsce i unikatową na świecie metodę odzysku z odpadów surowców pierwotnych w oparciu o technologię plazmową. Stosowana przez nas technologia pozwala na odzysk cennych metali z odpadów, głównie ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Z prowadzonego procesu nie powstają żadne odpady, jak w przypadku innych technologii.

Nasza firma rozpoczęła działalność w 2007 roku. Od roku 2011 prowadzimy działalność na terenie  Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego w nowoczesnym zakładzie, który jest efektem współpracy z ośrodkami badawczymi i naukowymi z całej Polski.

Nasza misja to :

 misja firmy

        Posiadamy własne szeroko rozbudowane laboratorium badawczo – rozwojowe. Pozwalające nam wprowadzać nowe technologiczne rozwiązania do recyklingu i unieszkodliwiania odpadów trudnych lub niemożliwych do bezpiecznej utylizacji w innych zakładach.
         Jesteśmy prekursorami wykorzystania pieców plazmowych do odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Technologia w naszym zakładzie jest unikatowa na świecie. Takie rozwiązanie nie jest stosowane w żadnym innym zakładzie, co wynika z dostępnych publikacji naukowych, branżowych oraz z przeprowadzonych analiz czystości patentowej. Technologia plazmowa jest dużo bardziej ekologiczna (bezpieczna dla środowiska, bezodpadowa) oraz efektywna niż inne konwencjonalne metody unieszkodliwiania i odzysku odpadów.    

        Podstawową zaletą tej technologii jest możliwość odzysku surowców ze strumienia odpadów poddawanych destrukcji plazmowej bez wytwarzania kolejnych odpadów. Z reaktora plazmowego uzyskujemy wyłącznie produkty dające się ponownie wykorzystać i racjonalnie zagospodarować, co jest potwierdzone badaniami naukowymi. Uzyskane stopy są poszukiwanymi surowcami na rynku. Technologia ta pozwala również na odzyskanie cennych pierwiastków (np. ziem rzadkich).
        Do pozostałych odpadów problematycznych stosujemy gazyfikator pracujący w kontrolowanym środowisku z ograniczoną ilością tlenu w zakresie temperatur 1200⁰C - 1500⁰C pozwalający w bezpieczny sposób odzyskać energię.

IG 2                             UE 2

nag lider         nag parp           nag partner NDP 2016